obrazek

Witamy na stronie


Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej Aqua-Project w Bydgoszczy jest przedsiębiorstwem prywatnym założonym w 1993 r. Przedsiębiorstwo zatrudnia 10 osób, a właścicielem jest Pan Edward Smentek.

Zakres działalności Aqua-Project to usługi projektowe i consultingowe świadczone dla Urzędów Miast, Urzędów Gmin, Przedsiębiorstw i Zakładów Wodociągowo-Kanalizacyjnych i innych podmiotów gospodarczych w zakresie opracowywania:

- koncepcji programowo-przestrzennych budowy lub rozbudowy komunalnych i przemysłowych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

- projektów budowlanych i wykonawczych ujęć wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych i deszczowych, przepompowni i oczyszczalni ścieków

- pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich

- udział w zespołach Inżyniera Kontraktu dla realizacji
inwestycji finansowanych ze środków UE.

DANE KONTAKTOWE

 
Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej
"AQUA-PROJECT"
ul.Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz
tel.: (52) 322-12-46
tel/fax: (52) 349 34 62
tel. komórkowy: (601) 623-608
e-mail: biuro@aqua-project.com.pl